Financování

Financování vozidel

V případě, že neplánujete koupi vozidla za hotovost, nabízíme Vám další dvě varianty financování koupě – leasing a spotřebitelský úvěr.

Leasing

Jedná se o formu pronájmu poskytovanou finančními institucemi. Nájemce jako první splatí mimořádnou splátku (akontaci) a následně poté pokračuje v pravidelných (měsíčních, čtvrtletních) intervalech. Po celou dobu nájmu má nájemce na starosti veškeré záležitosti týkající se pronajímaného vozidla (pojištění, údržba apod.). Po uplynutí předem stanové lhůty má nájemce možnost převodu pronajatého vozidla do osobního vlastnictví.

Mezi výhody leasingu patří rychlost, dostupnost a minimální zajištění. Jste-li podnikatel, máte možnost využít rychlejšího odpisu a také odpočtu DPH. Leasing také nezvyšuje míru zadluženosti podniku.

Úvěr

U spotřebitelského úvěru máme zaručené vlastnictví vozidla. Úvěr je splácen pevnými měsíčními splátkami a většina peněžních ústavů akceptuje doplacení úvěru před termínem.

Doklady potřebné k uzavření leasingové smlouvy nebo spotřebitelského úvěru:

Soukromá osoba

 • Platný občanský průkaz
 • Řidičský průkaz (rodný list nebo cestovní pas)
 • Vhodný je doklad pro ověření adresy trvalého bydliště (SIPO, výpis z bankovního účtu, vyúčtování mobilního operátora)
 • Potvrzení o výši příjmu

Fyzická osoba (OSVČ)

 • Platný občanský průkaz
 • Řidičský průkaz (rodní list nebo cestovní pas)
 • Živnostenský list (koncesní listina)
 • Osvědčení o registraci DPH (pokud jste plátcem DPH)
 • Vhodný je doklad pro ověření adresy trvalého bydliště (SIPO, výpis z bankovního účtu, vyúčtování mobilního operátora)
 • Při vyšší ceně vozidla potvrzené daňové přiznání za poslední zdaňovací období

Právnická osoba (s.r.o., a.s.)

 • Platný občanský průkaz (jednatele nebo zmocněné osoby)
 • Řidičský průkaz (rodný list nebo cestovní pas)
 • Výpis z obchodního rejstříku (ne starší 6 měsíců)
 • Osvědčení o registraci DPH (pokud jste plátcem DPH)
 • Vhodný je doklad pro ověření adresy trvalého bydliště (SIPO, výpis z bankovního účtu, vyúčtování mobilního operátora)
 • Při vyšší ceně vozidla potvrzené daňové přiznání za poslední zdaňovací období
 • Razítko

Cizinci

 • Cestovní pas
 • Průkaz o povolení pobytu
 • Řidičský průkaz
 • Živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku (pokud jste OSVČ)
 • Vhodný je doklad pro ověření adresy trvalého bydliště (SIPO, výpis z bankovního účtu, vyúčtování mobilního operátora)
 • Potvrzení o výši příjmu